THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “DÙNG THỬ CARE 100 MIỄN PHÍ”

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “DÙNG THỬ CARE 100 MIỄN PHÍ”

I. Đối tượng tham gia

Tất cả các công dân Việt Nam được công nhận hợp pháp.

II. Thời gian và phạm vi thực hiện chương trình

Chương trình áp dụng trên toàn quốc từ ngày 02/08/2019 đến khi hết quà tặng.

III. Nội dung chi tiết và thể lệ chương trình

1. Cách thức tham gia chương trình

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng tham gia theo các bước dưới đây:

– Người tham gia truy cập vào website: https://danhbaythapcoi.com/san-pham/care-100/#formdangky và điền đầy đủ thông tin cá nhân.

– Người tham gia cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân. Các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên (đúng theo giấy CMND), số điện thoại, email, địa chỉ.

– Mỗi người (một số điện thoại, một địa chỉ) chỉ được đăng ký tham gia 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

2. Cách thức xác định tính hợp lệ tham gia chương trình:

– Người tham gia chương trình hợp lệ phải là người đáp ứng điều kiện tham gia chương trình ở mục III.1. , với thông tin trùng khớp với các thông tin khi đăng ký tham gia.

3. Cách thức trao giải thưởng

– Giải thưởng sẽ được gửi đến người tham gia qua đường bưu điện, đến trực tiếp địa chỉ theo thông tin người tham gia đã cung cấp trong vòng 60 ngày kể từ ngày khách hàng đăng kí thành công.

– Công ty đối tác giao hàng của Nutricare sẽ kiểm tra CMND khi giao hàng. Trường hợp người tham gia cung cấp thông tin đăng ký không đúng thông tin theo giấy tờ sẽ không đủ điều kiện nhận để nhận giải thưởng.

– Trong trường hợp nhân viên trao mẫu thử không thể liên hệ với người tham gia 3 lần, mẫu thử sẽ được thu hồi và tặng cho người tham gia khác.

4. Hình thức quà tặng

– Mỗi người tham gia đăng kí hợp lệ sẽ được tặng bộ quà dùng thử dòng sản phẩm Care 100 bao gồm: 1 hộp Care 100 Gold pha sẵn 110ml và 1 gói mẫu thử sữa bột Care 100+ 40g.

– Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng.

5. Các quy định khác

– Khi tham gia chương trình, người tham gia đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện, quy định (nếu có) của BTC.

– Người tham gia chương trình cam kết chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm pháp lý hay thiệt hại cá nhân (nếu có) khi có bất kỳ sự việc nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc tham gia chương trình.

– Trên website và thể lệ chương trình bao gồm nội dung: “Bằng việc nhấn nút tham gia, tôi đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của tôi (“Thông tin cá nhân”) cho Bên tổ chức Chương trình “Dùng thử Care 100 miễn phí” (“Bên tổ chức chương trình”). Để phục vụ cho hoạt động của Bên tổ chức chương trình, tôi đồng ý và xác nhận là: (i) Bên tổ chức chương trình được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, mã hoá và/ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân cho các bên thứ ba do Bên tổ chức chương trình chỉ định và (ii) khi được Bên Tổ chức chương trình cho phép, các bên thứ ba do Bên tổ chức chương trình chỉ định được quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và/ hoặc mã hoá Thông tin cá nhân do Bên tổ chức chương trình chia sẻ.”

– BTC có toàn quyền sử dụng thông tin của người tham gia vào các hoạt động kinh doanh, quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị hoặc cho các mục đích khác trong bất cứ hoàn cảnh phù hợp nào phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam mà không cần phải có sự đồng ý của người tham gia.

– Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, khủng bố, bị tấn công máy chủ làm thất thoát dữ liệu đăng ký của người tham gia, BTC giữ quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình và thông báo với người tham dự trong thời gian sớm nhất.

– BTC giữ quyền chính được tạm dừng hay thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ cho phù hợp với tình hình thực tế vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa trên trang web

– BTC có toàn quyền loại bỏ người tham gia ra khỏi chương trình mà không cần thông báo trước nếu BTC phát hiện người tham gia đó thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả cũng như tính trung thực của chương trình.

– Trong trường hợp BTC nghi ngờ người tham gia có dấu hiệu gian lận hoặc có mục đích hoặc hành vi cố tình vi phạm thể lệ trong quá trình tham gia chương trình thì BTC có toàn quyền loại bỏ người này ra khỏi chương trình mà không cần thông báo trước.

– Bất kỳ người tham dự nào vi phạm những quy định và thể lệ của chương trình đều sẽ bị loại.

– Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, BTC sẽ đứng ra trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng.